Deň otvorených dverí na SPŠT v Bardejove

Pre každý odbor je pripravená video miestnosť (štvorce s kamerou), preklik na informácie o odbore (štvorce s písmenom i) a video o danom odbore. Vyberte si odbor, ktorý Vás zaujíma, kliknutím na kameru sa otvorí stránka s online miestnosťou, v ktorej Vám naši učitelia predstavia vybraný odbor a zodpovedajú Vaše otázky. Pre všeobecné informácie o škole alebo internáte neváhajte navštíviť miestnosť vedenia školy.

Online miestnosti budú otvorené dňa 15.2.2022 (utorok) od 15:30 do 17:00 hod.

Prezenčná forma bude prebiehať dňa 15.2.2022 (utorok) od 14:00 do 17:00 hod.

Informačné a sieťové technológie Elektrotechnika Staviteľstvo Technika a prevádzka dopravy Vedenie školy

Prezenčná forma DOD

Na základe protiepidemických opatrení je možná osobná návšteva školy pre žiakov a ich rodičov len v režime OTP a teda:
- kompletne očkované osoby
- negatívne testované osoby (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín)
- osoby po prekonaní COVID -19 potvrdeného PCR testom nie starším ako 180 dní

Učitelia a vedenie školy Vám bude k dispozícii od 14:00 hod. do 17:00 hod.

Pri návšteve školy Vás žiadame o dodržiavanie protiepidemických opatrení: dezinfekcia rúk a meranie teploty pri vstupe do školy, počas celej prehliadky školy majte prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, dodržiavať odstupy od iných návštevníkov.

Ako pracovať s videokonferenciou

Kliknutím na ikonu kamery pri odbore sa v novom okne otvorí videomiestnosť. Prehliadač by Vás mal vyzvať na povolenie používania kamery a mikrofónu. Odporúčame povoliť aspoň mikrofón, aby Vás bolo počuť.

Po vstupe do miestnosti si prosím vypnite mikrofón (kliknutím na ikonku na spodnom okraji) a zapnite ho len ak chcete niečo povedať, predídeme tak šumu pri konverzácii. Zmeňte si meno kliknutím na náhľadové okienko v pravom hornom rohu (text "Návštevník").

Ak sa chcete prihlásiť o slovo, kliknite na ikonu v ľavom dolnom rohu. Ak chcete niečo napísať do spoločného chatu použite ikonku . V prípade, že chcete opustiť konverzáciu kliknite na červenú ikonu .

2675 M elektrotechnika

2561 M informačné a sieťové technológie

3650 M staviteľstvo

3765 M technika a prevádzka dopravy

Vedenie školy